صثصث

  • میز و صندلی-01
     میز و صندلی قهوه خوری جنس بدنه  :  چوب یا pvc صفحه میز  :  شیشه   طراحی شده توسط تیم کدکم                        
  • کرین دستی
  • بازوی بیل بکهو
  • لیفتراک باری 4تن
  • روبات - فانوک