طراحی صنعتی

طراح ، هنر، تجارت و مهندسی طراحی و تولید را برای ایجاد محصول مطلوب وبا کیفیت  با هم ترکیب می کند. طراح صنعتی بیشتر روی گروه خاصی از محصولات مانند محصولات الکترونیکی، اسباب بازی، وسایل منزل، تجهیزات پزشکی وصنعتی و … کار می کند. او تصور می کند که مشتریان چگونه از یک محصول استفاده کرده و بر اساس آن طرح های مختلف را آزمایش می کند.

طراح صنعتی اغلب با مهندسان، متخصصان تولید و متخصصان بازاریابی برای استفاده از تخصص آنها در طرح های خود و مشخص کردن عملی بودن آنها همکاری می کند. برای مثال او از متخصص بازاریابی برای برنامه ریزی و توسعه برنامه های بازاریابی طرح های محصولات جدید برای مشتریان استفاده می کند.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.