ساخت قطعات پلاستیکی به روش قالب تزریق پلاستیک

از مزیت های قالب تزریق پلاستیک که باعث محبوبیت  آن در صنعت شده است، سرعت  ورود مواد مذاب به داخل قالب است. تولید در فرآیند قالب تزریق پلاستیک بسیار سریع و معمولاً در حدود 3 ثانیه تا 3 دقیقه به طول می‌انجامد. جهت ساخت قالب تزریق پلاستیک ، ابتدا دو نیمه قالب از یکدیگر جدا شده و در صورت تایید به وسیله گیره به یکدیگر متصل میشوند. بعد مواد پلیمری خام معمولاً به شکل تکه‌های چک وارد دستگاه شده  و توسط ماردون به سمت قالب هدایت میشوند. مواد پلیمریتحت فشار و حرارت موجود در دستگاه، ذوب شده و به سرعت به قسمت نازل تزریق وارد می شود. تمام فضا های خالی قالب توسط مواد پلاستیکی مذاب پر شده و پس از آن به تدریج شروع به خنک شدن می کند.مواد مذاب پس از خنک شدن فرم و شکل قالب را به خود میگیرند. پس از خنک شدن دو قسمت قالب از یکدیگر باز می شوند و با فشار اهرم، قطعه پلاستیکی از قالب خارج می گردد. پی از این مرحله قالب مجددا قفل می شود تا برای تزریق بعدی آماده شود.

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.