تبدیل stl به مدل سه بعدی

گرچه اسکن سه بعدی در مهندسی سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد ولی همیشه چالش اصلی، ساخت مدل سه بعدی منطبق با قطعه اسکن شده با در نظر گرفتن معیارهای طراحی می باشد. فایلهای اسکن شده تنها شبکه ای از نقاط در فضا می باشند که بخودی خود ارزش چندانی نداشته و تنها زمانی ارزشمند می شوند که به یک مدل سه بعدی قابل استفاده تبدیل شوند.

تیم مهندسی ما در کمترین زمان برایتان انجام میدهند.جهت سفارش با ما در تماس باشید

 

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.