نرم‌افزار Creo محصول شرکت آمریکایی PTC بر اساس اخرین گزارش‌ها انتشار یافته از منابع علمی و تحقیقاتی بعنوان بهترین نرم افزار سری cad/cam/cae در جهان شناخته می شود که شرکت کوچک و بزرگ تخصصی در دنیا بر اساس نوع فعالیتشان از قسمت‌های مختلف این نرم‌افزار بهره می‌برند.

فناوری استفاده شده در مجموعه‌ی PTC Creo :

 PTC Creo به داده‌های نرم‌افزارهای CAD امکان استفاده مستقیم در ابزارهای Creo ParametricTM ،Creo DirectTM ،Creo SimulateTM و تنظیمات Creo ModelerTM را می‌دهد. در نتیجه، این ویژگی امکان یکی کردن طرح‌های CAD مختلف و آوردنشان به داخل محیط PTC Creo، به همان خوبی که در ابزارهای مختلف طراحی CAD می‌توان بر رویشان کار کرد را فراهم می‌آورد. این قابلیت، باعث صرفه‌جویی در زمان شده و کیفیت و رضایت را از اثر نهایی بالاتر می‌برد.

PTC Creo از چه ابزارهای طراحی CAD پشتیبانی می‌کند:

فایل‌های نرم‌افزارهای SolidWorks، CATIA و NXTM را مستقیما و بدون نیاز به هیچ نرم‌افزار اضافی در محیط PTC Creo باز کنید.
فایل‌های نرم‌افزارهای SolidWorks ،CATIA ،NX ،Solid Edge و Autodesk را به محیط نرم‌افزار وارد کنید.

  • Creo در ۲۸۰۰۰ شرکت ارائه شده است که بیش از ۱میلیون شغل در هفت صنایع کلیدی ارائه می دهد.