پروژه های انجام شده

  • نیمکت پارکی-04
  • میز و صندلی-01
     میز و صندلی قهوه خوری جنس بدنه  :  چوب یا pvc صفحه میز  :  شیشه   طراحی شده توسط تیم کدکم                        
  • روبات - فانوک
  • الکترو موتور-06
  • نیمکت پارکی-03